درباره ما


"سیستم همکاری در فروش سبز گستر " سیستمی است که به  وبمستران گرامی خدمات  را ارائه می کند.

سبز گستر یک سیستم همکاری در فروش است که  صدها فروشگاه اینترنتی به آن متصل هستند و از خدمات آن بهره می گیرند.